Kurser i Healingmassage

Kurserna är likvärdiga de kurser som ingått i Kildens 3-åriga utbildning med titel Healingmassage och samtal. Kilden avslutar nu sin väl etablerade långa professionella utbildning i Köpenhamn. Vi jobbar nu på att bygga en likvärdig 3-årig utbildning i Sverige.

Steg 1

Grundkurs

På grundkursen som är steg 1 lär du dig en omsorgsfull och rofylld massage, ett kraftfullt redskap för personlig utveckling på djupet. Du får kunskap om kroppens olika psykiska områden och hur psyket är kopplat till massagen. Du får också ökad kroppsmedvetenhet, självkännedom och grundtrygghet. Du lär dig grundläggande healingmassage. Efter kursen kan du ge familj och vänner en rofylld och avslappnande massage.

 

Läs mer om steg 1

 

Kursdatum Grundkurs/Steg 1

Healingmassage

26-30 september, 2018

Plats: Hedefors bruk, Stenkullen

 

Kursdatum steg 2

Polaritetsmassage

10-14 oktober, 2018

Plats: Hedefors bruk, Stenkullen

 

 

Boka här

Steg 2 (totalt 3 kurser)

Massage och Chakra

Under kursen lär du dig att jobba med utveckling och balansering av kroppens chakra, som har en stor betydelse för vår utveckling och för vårt psyke. Vi varvar teori med praktik, så att du får kunskap om och upplevelse av hur kroppens chakra hänger ihop med kropp, tanke och känsla.

 

Psykisk massage

Under kursen lär du dig att jobba med de psykiska strömmarnas energipunkter, healing tillsammans med massage. Det hjälper dig att stärka din medvetenhet om vad du tar emot och vad du ger ut. Du kommer att öka din kunskap om dig själv och ditt sätt att vara mot andra och mot dig själv. Vi varvar teori med praktik, så att du får kunskap om och upplevelse av hur kroppens psykiska strömmar hänger ihop med kroppsmedvetenhet, tankar och känslor.

 

Polaritetsmassage

Under kursen jobbar vi med polaritetstekniker som förbinder och skapar balans mellan kroppens olika delar och som därigenom också är med och skapar helhet i psyket. Vi kommer att öva på att uppleva energi, såväl i massagen som i olika inkänningsövningar. Du kommer att öka din kunskap om dig själv och börja se dig själva med de motsatser du rymmer av både styrkor och svagheter. På så vis kan du nå till en inre ro och känna dig mer hel som människa.

 

 

Steg 3

Frigörande massage

Under kursen lär du dig att kombinerar den grundläggande healingmassagen med mjuka rörelser och stretch som öka rörligheten i lederna. De olika psykiska områdena möter varandra i lederna och här integrerar och binder vi ihop dem.

 

 

Är ni 6 personer

ocn en ubildningslokal?

 

Kontakta oss!

Vi kommer till dig!

 

Copyright © All Rights Reserved Iris Utbildningar