Mer om steg 1

Mer om steg 1


Vi koncentrerar oss på de grundläggande reglerna för hur healingmassagen ges på rätt sätt. På fem dagars grundkurs lär du dig att ge en grundläggande healingmassage.


Du får under dessa dagar tillfälle att både ge och få massage och samtidigt utbyta erfarenheter. Du kommer att märka hur en massage påverkar dig både kroppsligt och psykiskt, att bli berörd innebär att vi blir berörda i ordets bredaste betydelse. Hur kroppens olika delar hänger ihop med motsvarande delar av psyket kommer vi, efterhand, att berätta om under kursdagarna.


Du kommer även att få tid till att prata om dina upplevelser. Dessutom arbetar vi med en enkel meditation, som stödjer arbetet med massagen.


Efter dessa dagar kommer du att känna dig trygg med grundmassagen och kan ge vänner och familj en riktigt skön, avslappnande och rofylld massage.


Denna form för healing kombinerat med massage och meditation är ett unikt redskap för att förstå och kunna bearbeta sammanhangen mellan den fysiska kroppen, psyket och den spirituella sidan av livet. Den healing som används på grundkursen är den mest basala av alla healingformer. Det vi i dagligt tal kallar för beröring.


Även om det går långsamt i den så kallade etablerade världen, anser som tur är till exempel fler och fler läkare, att det bakom fysiska spänningar och sjukdomar ofta gömmer sig psykiska och känslomässiga orsaker.


På Kilden i Köpenhamn har Inga-Clara Lepke och Jörgen Warming under årens lopp sett några otroligt fina resultat på vad healingmassage och samtal har kunnat ge den enskilde individen. Från att känna välbefinnande och avspänning, som många inte kan komma ihåg att de tidigare har upplevt, till att gamla spänningar, migrän och andra skavanker äntligen släpper taget. Men även personlig utveckling med djupa erkännanden och insikter och en djup upplevelse av att vila i sig själv.


Många ser fortfarande på alternativ behandling som något man ska tro på innan det fungerar. Men både massagens och samtalsterapins verkning är faktiskt idag väldokumenterade genom forskning.


Grundkursen utgör en helhet som du kan ha stor glädje av i sig, men får du lust att fördjupa dig, så har du möjlighet att gå fortsättningskurser hos oss.